Salgsoppgaver med prisliste

Byggetrinn 1:

Byggetrinn 2:

Forhåndsavklaring

Bruk forkjøpsretten din fra SOBBL og HABO

Leilighetene i Sandbukta Terrasse etableres som to borettslag tilknyttet Halden Boligbyggelag. 

Er du medlem av et annet boligbyggelag enn HABO, foreksempel SOBBL, kan du bruke forkjøpsretten du har opparbeidet deg der (gjelder tilbake til 01.01.2003). 

Er du ikke medlem av et boligbyggelag, er du mer enn velkommen til å melde deg inn i HABO. 
Ønsker du å benytte forkjøpsretten, kan du laste ned skjemaet «Forhåndsavklaring»

Frist for å melde forkjøpsrett gikk ut 10. mai.